06 471 05 848info@unibalance.nl

Dr. Schusselers Celzouttherapie

Dr. W.H.Schussler ontdekte, dat het lichaam voor een goede celstofwisseling 12 celzouten nodig heeft. Wanneer een cel niet meer de beschikking heeft over deze celzouten en steeds meer cellen hier gebrek aan hebben, kan dat tot vage klachten leiden en later tot ernstige ziekten. De celzouten zijn essentieel om de cel goed te kunnen laten functioneren qua biochemische processen, zoals het opnemen van mineralen en vitamines door de cel. Daardoor zijn de celzouten essentieel voor de vitaliteit ( herstellend vermogen) om ziekmakende prikkels te kunnen verwerken (gezonde weerstand).

Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en graan. Om deze zouten te kunnen vormen moeten echter wel de juiste mineralen in de bodem rond de plant voorkomen. In deze tijd van bio-industrie en glasvezelteelt, ontbreekt het daar veelal aan en worden alleen die mineralen, zoals kunstmest, gegeven die een snelle groei bevorderen.

Celzouttekorten kunnen therapeutisch gericht op een of meerdere tekort kenmerken gebruikt worden, of als algemene aanvulling in de vorm van een Multi-supplement of in combinatie van beide. Het gebruik als Multi-supplement is vooral aan te bevelen voor sporters, zwangere vrouwen, onder stress levende personen en personen boven de 45 jaar.