06 471 05 848info@unibalance.nl

Vergoeding

De ziektekostenverzekeraars vergoeden afhankelijk van uw polisvoorwaarden de kosten uit de aanvullende verzekering.

Helaas is er op dit moment een zeer sterke trend van verpersoonlijking van de individuele verzekering polis. Deze wordt in toenemende mate maatwerk in plaats van een standard pakket. Mede hierdoor is het dan ook voor ons onmogelijk geworden om aan te geven of er in uw geval wel of niet wordt uitgekeerd.

Daar de cliént zelf verantwoordelijk is voor de declaratie van de gemaakte therapeutische onkosten en het sterk variérende karakter van het vergoedingenbeleid van de diverse zorgverzekeraars, adviseren wij de cliént om vooraf te informeren bij zijn/haar zorgverzekeraar over de specifieke dekking van deze kosten. De cliént dient zelf de aantoonbaar betaalde nota/declaratie aan zijn/haar zorgverzekeraar te zenden.

Indien u vragen hebt aangaande vergoeding, dient men contact op te nemen met betreffende zorgverzekeraar!

Let op: vergoeding is altijd afhankelijk van het gekozen aanvullend verzekeringspakket!

De volgende zorgverzekeraars vegoeden mijn consulten in 2016:

Uiteraard is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis.

Geregistreerd bij de NIBIG

Geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( RBCZ )

Wij zijn lid van de Vereniging integrale Vitaliteitkunde (VIV).

Valt onder de WKKGZ ( collectieve WKKGZ via ViV ) en onderhevig aan het tucht recht stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg ( TCZ )

Indien u vragen hebt aangaande vergoeding, dient men contact op te nemen met betreffende zorgverzekeraar!

Let op: vergoeding is altijd afhankelijk van het gekozen aanvullend verzekeringspakket!